Kjell Bendiksen

Utdrag fra tidligere omtaler og kritikker.

Om separatutstilling i Galleri Zink,Lillehammer 2012

I arbeidene s om vises på denne utstillingen, har Kjell Bendiksen benyttet seg av teknikken fotopolymer. Skisser, tegninger og utsnitt fra egne fotografier, har blitt tatt ut fra sin opprinnelige sammenheng og satt sammen som collager.Sammen med fingeravtrykk finner vi ofte vakker, formfull, men uleselig håndskrift i Bendiksens bilder. Men hva skjer når skriften løses opp til noe uleselig? Jo, de håndskrevne ordene forblir fortsatt spor etter et individ, men de heves opp til en estetisk vakker form og et vakkert element i bildets komposisjon. Vi som betraktere oppfordres derfor ikke til å bruke tid på å tyde det som står, men heller betrakte det som en estetisk form og en viktig komponent i bildets visuelle uttrykk.

Hilde Fauskerud/ museumspedagog og kunsthistoriker

ved Lillehammer Kunstmuseum. 

 ”Kjell Bendiksens metallgrafikk har stadig imponert i utstillingssammenhenger. Vi får sjelden mer enn anelser om motsetningenes natur i Bendiksens arbeider, men ved sin ladethet, og illevarslende stillhet oppleves de ikke som utpønskete og regisserte.”

”Poetiske grep fins det i rikt monn på denne utstillingen, effektive og finslepne inntil perfeksjon. Likevel overdøver ikke denne perfeksjonen den uttrykksmessige intensiteten.”

Dagbladet/Harald Flor

”Kjell Bendiksens assosierende drømmebilder er blitt beskere og mer presise.Det kommer dels av at han arbeider så drivende godt med steinen i sine litografier.”

VG/ Pål Hougen

”Om Kjell Bendiksen kan man si at han ikke bare behersker den trykktekniske prosedyren, han utviser også stor dyktighet når de ulike temaer blir tegnet ned. I den forstand er hans utstilling en prestasjon”

Morgenbladet/Paul Grøtvedt

”Det å vri på en kjent situasjon,skapa overraskingar, gjerne med en ironisk brodd, er karakteristisk for Bendiksens kunst. Som surrealistane, nytter han seg gjerne av uvante saman stillingar og eit symbolrikt bildespråk som åpnar for tolkningar i mange retningar.”

” Eg tykkjer Bendiksen har lukkast i å skape bilde som verkar på fleire plan, og som difor innbyr tilskodaren til å bli med på en prosess som kan føra til innsikt. Utan tvil har me her med ein av våre fremste grafikere å gjera.”

Bergens Tidende/ Jorunn Veiteberg

”I mye av dagens kunst er formen blitt innholdet. I Bendiksens bilder, derimot, er form og innhold godt balansert, slik at både øyet og ettertanken får sitt”

”Kjell Bendiksen er en ensom svale i dagens kunst”

”Det er særlig to ting som slår en ved Kjell Bendiksens grafikk; trykkene er utført med høy håndtverksmessig standard hvor tekniske kunnskaper hele tiden dominerer både detalj og helhet , og de har på innholdsplanet et inderlig engasjement som smitter over på betrakteren.

Stavanger Aftenblad/ Trond Borgen

”I grafikken er derimot portrettet et sentralt tema og motiv i mange arbeider. Portrettene avbilder ikke bestemte personer, men formidler et uttrykk for å fastholde en sinnstilstands karaktertrekk.”

Oppland arbeiderblad/Magnar Ommedal

” Dersom en forsøker å finne en linje i Kjell Bendiksens bilder fram til i dag kan det sammenfattende sies at det handler om mennesket og det menneskeliges vilkår i bruddsonen mellom en moderne og postmoderne stabilitet. Bendiksens bilder kan betraktes som en kriseforståelse samtidig som han antyder løsningsforsøk. De to tre siste årene har portrett og menneskefigurer vært et gjennomgående motiv. Og det figurative formspråket med ulik grad av abstrahering kan betraktes som en fellesnevner for billeduttrykket.( ) Menneskets suverene stilling som det velgende, handlende og villende

jeg

må aldri undervurderes .Bildene blir refleksjoner omkring dette , og et medium til å fange en essens, eller gi et fullgodt uttrykk for disse tilstandene. Slik kan Bendiksens billeduttrykk betraktes som en gyldig påminnelse om sentrale humanistiske verdier i en usikker og omskiftelig verden.”

Utdrag av katalogtekst/ Oleiv Rye

”Billedflaten innbyr til improvisasjon, fabulering og forandring i en billedprosess som tidvis kan bestå i en dialog med det ukjent. Bildene blir uttrykk for tilstander i endring. Å sette ord på dette, å forklare bildene, kan gi uante og ofte uønskete resultater.”

Bergensavisen/ Kjell Bendiksen i et intervju

”Kaffens gyldenbrune lød har gitt farge til Kjell Bendiksens bilder på denne utstillingen. Den brune fargen går igjen både i maleriene og grafikken. Patinaen gir bildene et klassisk, arkaisk preg, men motivene minner like mye om fremtidsvisjoner. Den spesielle fargen oppnår han ved å tilsette kaffe i akrylmalingen. Også grafikken hans har en spesiell tone som han oppnår ved å bruke sepiafarget trykksverte.” 

Bergensavisen/Kari Fauskanger

Har bildene dine endret seg i forhold til den måten du oppfatter verden på i dag?

” Det har de nok, likevel mener jeg å ha beholdt det jeg alltid legger vekt på ; en bestrebelse på å si noe om menneskers vilkår og eksistens i en omskiftelig verden. Derfor står det fortellende bildet sentralt i min produksjon. Et bilde ikke bare å se på, men også til å ”lytte” til. Jeg har aldri hatt sansen for å isolere det estetiske til utelukkende å omfatte estetikk.”

Intervju i Estrad / Hans I. Kristiansen

Montering av separatutstilling i Galleri Zink/Lillehammer 2010. (foto: GD)