Kjell Bendiksen

Flyktig formasjon I - IV

dyptrykk på akrylplater 2004