Kjell Bendiksen

 -Eksotisk utsyn-  dyptrykk

 -Alle´- litografi 

 -Kanonisert velstand-       litografi

 -Sangen fra Søramerika-    litografi

 -Nattsvermere-          litografi

 -Forsøk no.:1-        akvatintetsning

 -Ved treets rot-  akvatintetsning

 -Rapport fra Atlantis-    linosnitt-

 -Tellus-    linosnitt

 -Torso I-    tresnitt

 -Patent på maktbalanse-   litografi

 -Territorial collage-    litografi

 -Relikvie-     litografi

 -Høstløv-       litografi

 -Grenseløs reise-        akvatintetsning

 -Flettverk-     litografi

 -Bukkeritt-   linosnitt

 -Hode-    linosnitt

 -Torso III-     tresnitt

 -Torso II-     tresnitt

 -Stor kime-      dyptrykk/relieff-trykk

 -Tålmodige nedtegnelser-     div. dyptrykkmetoder

 -Rovhode-       div. dyptrykkmetoder

 -Portal-       dyptrykk/relieff-trykk

 -Stort epigram-      div. dyptrykkmetoder

--Epigram-           akvatintetsning