Kjell Bendiksen

Kjell Bendiksen (f.1948 i Bergen) er grafiker og maler. Fordypning i og utvikling av ulike grafiske teknikker er en viktig del av Bendiksen virksomhet som billedkunstner. Det er særlig innen ulike dyptrykk-teknikker han bearbeider og utvikler billedutrykket sitt. Han har hatt en rekke utstillinger i Norge og har deltatt ved flere internationale grafikkbiennaler. I perioder har Bendiksen også arbeidet med ulike maleteknikker i tillegg til grafikken.

 

OM GRAFIKKEN

Verkoversiktene viser eksempler på arbeider utført i en rekke ulike teknikker. Hovedsaklig grafiske teknikker men også endel eksempler som viser arbeider utført i forskjellige male- og blandingsteknikker.

DYPTRYKK

Mange av de tidligere grafiske arbeidene som vises her er utført på kobber- eller sinkplater.

De siste årenes grafikk er oftest utført på akryl- eller polymerplater.

Alle motivene er trykket i håndtrykkpresse på krem 300 gr Hahnemuhle kobbertrykkpapir. Opplagene er små. Ofte kun 20 eksemplarer av hvert motiv.

Platemål:          Der det er oppgitt mål under de forskjellige motivene viser de til platemålet for det enkelte bildet.

Papirformat:     Ca 15 og 10 cm i tillegg til platemålet på høyden og bredden.

De fleste trykkene som er vist på www.kjellbendiksen.com er trykket av kunstneren i en Domeij håndtrykkpresse for dyptrykk. Hvert trykk er godkjent,nummerert og  signert av kunstneren.