Kjell Bendiksen

Kjell Bendiksen (f.1948 i Bergen) er grafiker og maler. Fordypning i og utvikling av ulike grafiske teknikker er en viktig del av Bendiksen virksomhet som billedkunstner. Det er særlig innen ulike dyptrykk-teknikker han bearbeider og utvikler billedutrykket sitt. Han har hatt en rekke utstillinger i Norge og har deltatt ved flere internationale grafikkbiennaler. I perioder har Bendiksen også arbeidet med ulike maleteknikker i tillegg til grafikken.