Kjell Bendiksen

 Litt om arbeidene som vises på denne websiden.

Verkoversiktene viser eksempler på arbeider utført i en rekke ulike teknikker. Hovedsaklig grafiske teknikker men også endel eksempler som viser arbeider utført i forskjellige male- og blandingsteknikker.

Dyptrykk.

Mange av de tidligere grafiske arbeidene som vises her er utført på kobber- eller sinkplater.

De siste årenes grafikk er oftest utført på akryl- eller polymerplater.

Alle motivene er trykket i håndtrykkpresse på krem 300 gr Hahnemuhle kobbertrykkpapir. Opplagene er små. Ofte kun 20 eksemplarer av hvert motiv. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Platemål:          Der det er oppgitt mål under de forskjellige motivene viser de til platemålet for det enkelte bildet.

Papirformat:     Ca 15 og 10 cm i tillegg til platemålet på høyden og bredden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

De fleste trykkene som er vist på www.kjellbendiksen.com er trykket av kunstneren i en Domeij håndtrykkpresse for dyptrykk. Hvert trykk er godkjent,nummerert og  signert av kunstneren.

-------------------------------------------------------------------------------------------