Kjell Bendiksen


"Den som gifter seg med tidsånden blir fort enkemann."  S.K.


"Nye" ismer kommer til Norge for å dø."

"Å stå støtt på utrygg grunn er kunstnerens grunngitte ståsted"

"Kunstneren som bedriver klappjakt fra scenen er nok bare en jeger efter applaus"

"God kunst?? Tja,- det er vel uttrykk for en uforskyldt hodeskade det,...pluss litt selvforskyldt hjerteflimmer i ny og ne." 

"Fornuften har sine fasitsvar, kunsten har sine fasitspørsmål."

"Diktere lar seg ikke diktere"

"Å skape kunst er en livslang handling på impuls"

"Den velreflekterte kunsten speiler bare seg selv."

"Å bedrive unik kunst er å melde seg inn i de ensommes fellesskap."

"Kunst på sitt beste er et kjærtegn i hjertet og en klo i sjelen."

"Den perfekte kunst må alltid forbedres"

"Dekoratørene og oppfinnerne har forlengst okkupert parnasset, i revers."

"Kunsten er et håndfast mysterium."

"Vellykket kunst blir gjerne  tilfeldigvis til."

"Noen kunstnere er så opptatt av å gi liv til sin kunst at de dør av den."